Biodental koristi visokokvalitetne proizvode:

Tim

Svi članovi našeg tima su vrhunski stručnjaci koji će vas osim svojom profesionalnošću osvojiti i karakterom.

Detaljno o članu tima: Vedran Srb

Dentalni tehničar, rođen je 1968. u Zagrebu gdje je završio zubotehničku školu i gdje 1994. otvara vlastiti zubotehnički laboratorij. Svoj rad bazira isključivo na fiksnoj protetici te se usko specijalizira za rad na keramičkim krunicama. 2003. u laboratorij uvodi nove CAD-CAM tehnologije te od tada rad laboratorija bazira sključivo na bezmetalnim radovima. Educira se na brojnim radnim tečajevima u Austriji, Švicarskoj, Njemačkoj i drugdje. Posjeduje certifikate i diplome za rad s najnovijim tehnologijama i materijalima. Aktivni je i pasivni sudionik mnogih kongresa, seminara i radnih tečajeve. Specijalizirao se za estetiku fronte i dizajn osmijeha kod najpoznatijih svjetskih majstora.

Detaljno o članu tima: Tomislav Šebek

Dentalni tehničar, rođen je 1980. u Villingen-Schwenningen u Njemačkoj gdje je završio zubotehničku školu te se zaposlio u zubotehničkom laboratoriju. 2001. godine dolazi u Hrvatsku i zapošljava se u privatnom laboratoriju Vedran Srb odakle 2011. prelazi u Biodental centar. Tomo je pohađao mnoge stručne tečajeve usavršavanja kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu.

Detaljno o članu tima: Maša Majhut

Dentalni tehničar, srednju zubotehničku školu završila je 2006. u Bjelovaru nakon čega je stažirala u Zagrebu u domu zdravlja. Nakon odrađenog staža i položenog stručnog ispita zapošljava se u privatnom laboratoriju u Graberju da bi 2009. došla u laboratorij Vedran Srb gdje se specijalizira za CAD-CAM izradu protetskih nadomjestaka. 2011. prelazi u Biodental centar i neizostavni je član tima pri izradi svih kompliciranijih radova.

Detaljno o članu tima: Ines Matijašec

Dentalni tehničar, najmlađi je član tima u laboratoriju. Pokazavši izniman talent 2009. osvojila je nagradu na natjecanju strukovnih škola te je mogla birati u kojem laboratoriju će odraditi plaćeni staž. Ines je odabrala laboratorij Vedran Srb gdje je staž i odradila te nakon kojega je 2011. stalno zaposlenje dobila u Biodental centru.

Detaljno o članu tima: Filip Filipović

Filip je tehničku školu završio 1998. u Zagrebu iz koje izlazi kao tehničar za računalstvo. Nakon škole uz studij honorarno radi za nekoliko tvrtki kao tehnička podrška u održavanju računalnih mreža i sustava te u projektiranju baza podataka. 2006. zapošljava se u tvrtki Sponka d.o.o. kao voditelj poslovanja, a 2009. prelazi u laboratorij Vedran Srb gdje se uz poslovanje brine i za tehničko funkcioniranje laboratorija. 2010. prelazi u Biodental centar.